Menu Close

బిగ్గెస్ట్ ఆఫర్ అమెజాన్ లో స్మార్ట్ వాచ్ జస్ట్ 999👇

Buy Now

ప్రతిరోజు అద్బుతమైన తెలుగు కంటెంట్ కోసం ఇప్పుడే ఈ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి.

20 Fake People Telugu Quotes – ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

20 Fake People Telugu Quotes – ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

మనసులో కత్తులు దాచుకొని
మాటల్లో పువ్వులు రాల్చే
మనుషులు ఉంటారు జాగ్రత్త.

20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

ఎదిగినవాడి పరిచయం కోసం
ఎగబడతారు.
మనకు పరిచయమున్నవాడు ఎదిగితే
తట్టుకోలేరు.

డబ్బు తీసుకునేటప్పుడు ఉండే
మాట, మర్యాద, మంచితనం
తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు ఉండవు.

20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్
20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

డబ్బు లేకపోవడం కాదు,
సద్గుణాలు లేకపోవడమే
నిజమైన పేదరికం.

స్వార్థం లేని మొక్కని చూడు
ఓర్పుగా బ్రతకటం నేర్పుతుంది.
విజయంలో వినయాన్ని చూపుతుంది.
ఓటమిలో సహనాన్ని చాటుతుంది.

20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్
20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

ఇతరుల ఓటమి, నీ గెలుపు కాదు.
అలానే…
ఇతరుల గెలుపు నీ ఓటమి కాదు.

ఇతరులను ఓడించడం
సులువే కానీ…
ఇతరులను గెలవడం కష్టం.

20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్
20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

స్వార్థం నుండి విముక్తి పొందినప్పుడే
ఆ మనిషి విలువ అంచనా వేయబడుతుంది.

స్వార్థం మితిమీరితే,
మనిషిగా ఓడిపోతావు.

ఒకరికి ప్రశాంతత లేకుండా చేద్దాం
అనే ఆలోచన మొదట
నీ ప్రశాంతతనే దూరం చేస్తుంది.

20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్
20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

నిజమైన ఆనందం సాటి మనిషికి
స్వార్ధం లేకుండా
సాయం చేయడంలో మాత్రమే ఉంటుంది.

స్వార్థం అంటే మన అనుకోవడం
స్వార్థం అంటే మన గురించి కాక
అందరి గురించి ఆలోచించడం.
ఇది తెలిసిన వాడే మానవుడు
తెలియక తిరిగే వాడే నేటి ఆధునిక మనిషి.

20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్
20 Fake People Telugu Quotes - ఫేక్ పీపుల్ కోట్స్

ఒకరు బాగుపడితే చూడలేని వాడు,
తాను బాగుపడ్డా సుఖపడ లేడు.

20 Fake Friends Quotes in English

“Fake friends are like shadows: always near you at your brightest moments, but nowhere to be seen at your darkest hour.” — Khalil Gibran

“False friendship, like ivy, decays and ruins the walls it embraces; but true friendship gives new life and animation to the object it supports.” — Richard Burton

“Make sure the lions you roll with aren’t snakes in disguise.” — Beenereux Philip

“Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.” — Oprah Winfrey

“In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” — Martin Luther King Jr.

“Fake friends are like soap bubbles. They pop out when the sun shines brightly.” — Chiranjude Bird

“Fake friends are with you today and against you tomorrow.” — Shizra

“Stop texting first and see how many dead plants you’ve been watering.”

“Sometimes it’s not the person who changes, it’s the mask that falls off.” — Mhaj Porras

“Stop letting people who do so little for you control so much off your mind, feelings, and emotions.” — Will Smith

“Be very careful of who you share your problem with, remember that not every friend that smiles at you is your best friend.” — Kemmy Nola

“A friend who stands with you in pressure is more valuable than a hundred ones who stand with you in pleasure.” — Edward G. Bulwer Lytton

“You never lose friends. Real ones always stay — no matter what about the fakes, you don’t need anyways.” — Drishti Bablani

“You should be aware of fake friend because it is the hardest to be aware of.” — Eraldo Banovac

“Better an honest enemy than a false friend.” — German Proverb

“The worst pain in the world goes beyond the physical. Even further beyond any other emotional pain one can feel. It is the betrayal of a friend.” — Heather Brewer

“What greater wound is there than a false friend?” — Sophocles

“Some people think that the truth can be hidden away with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away.” — Ismail Haniyeh

“Friends ask you questions, enemies question you.” — Criss Jami

“A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.” — Arnold H. Glasow

“You will never have to question the intentions or integrity of people who have your best interest at heart.” – Germany Kent

“People only throw shade on what’s shining.” — Genereux Philip

“Some people were only friends because you saw them five times a week.”

“Being betrayed is one of the most valuable lessons life can teach.” – Shania Twain

“Don’t fear the enemies who attack you, fear the fake friends that hug you.”

“Before you count your friends, make sure you can count on them. Some friends are only around when they want something from you but are never there when you need something from them.” — Rashida Rowe

“Sometimes the person you’d take a bullet for ends up being behind the gun.” — Tupac

“People don’t change. They just take their masks off.”

“We never lose friends; fake ones are exposed.” – Carlos Wallace

“Time passes and you begin to see people for who they really are and not who they pretend to be.” — Scarlet Koop

“Most people want to see you do better, but not doing better than them.” — London Mond

“It’s hard to tell who has your back, from who has it long enough just to stab you in it.” — Nicole Richie

“Best friends has 11 letters but so does backstabber.” — Wiz Khalifa

“No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow.” — Alice Walker

“They’re not happy for you because they wish it were them.” — Carlos Wallace

“Letting go of toxic people in your life is a big step in loving yourself.” — Hussein Nishah

“If you’re absent during my struggle, don’t expect to be present during my success.” — Will Smith

“You got nothing to lose. You don’t lose when you lose fake friends.” — Joan Jett

“At some point you have to learn that some people can stay in your heart but not in your life.” — Sandi Lynn

“You create more space in your life when you turn your excess baggage to garbage.” — Chinonye J. Chudolue

“Never give your attention to someone who deserves your silence.” — Emma Xu

“It makes no sense to try to extend a friendship that was only meant to be a season into a lifetime.” — Mandy Hale

“Sometimes the bridges you burn light the right way.”

telugu quotes about betrayal and fake friends
telugu sayings on recognizing false friendships
powerful telugu quotes to identify fake people

inspirational telugu messages to deal with hypocrisy
telugu wisdom quotes about distancing from negativity
telugu one-liners to expose fake people
telugu movie dialogues exposing fake relationships

telugu poetry about the dangers of inauthenticity
telugu proverbs on choosing genuine friends
popular telugu quotes on self-worth and fake friends

Fake People Telugu Quotes by Telugu Bucket

Like and Share
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Subscribe for latest updates

Loading

Anupama Parameswaran HD Images Cute & Hot Krithi Shetty Latest Photos – 10 Rashmika Mandanna CUTE & HOT Images Krithi Shetty Latest Images – Hot & Cute Rashmika Mandanna HOT Looks