గురుబోధ-భగవంతుడు చిత్తచోరుడే కానీ విత్తచోరుడు కాదు. - Telugu Bucket
Menu Close

గురుబోధ-భగవంతుడు చిత్తచోరుడే కానీ విత్తచోరుడు కాదు.

మానవుడు కానుకలతో దేవుడి అనుగ్రహం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తే అది కేవలం మూర్ఖత్వమే!
భగవంతుడు చిత్తచోరుడే కానీ విత్తచోరుడు కాదు! ఆయనను ప్రేమ, భక్తి , విశ్వాసాల ద్వారా మాత్రమే సాధించుకోవాలి.

సత్యభామ తన అహంకారంతో తన సంపద ద్వారా కృష్ణుడిని తనవైపు తిప్పుకోవాలని ఆశించింది. ఆమె తన వద్ద ఉన్న భారీ మొత్తంలో బంగారాన్ని తూకం వేసి విఫలమైంది.
రుక్మిణి నిజమైన భక్తితో సమర్పించిన ఒకే ఒక్క తులసి ఆకు తన సంపదను మించిందని నిరూపించడం ద్వారా సత్యభామ తన మూర్ఖత్వాన్ని గ్రహించింది.
సత్యభామ కోరికకు ప్రతీక. అయితే రుక్మిణి భక్తికి ప్రతీక.

ఆకు, పువ్వు, పండు లేదా నీటిని సమర్పించడం పట్ల తాను సంతోషంగా ఉంటానని కృష్ణుడు చెప్పాడు. దీన్ని కేవలం అక్షరాలా తీసుకోకూడదు.
మన శరీరమే ఆకు.
మన హృదయమే వికసించిన పువ్వు.
మన మనస్సే ఫలం,
మన కన్నీళ్ళే తోయం (నీరు ).
ఇవి దేవునికి ఆమోదయోగ్యమైన అసలైన సమర్పణలు.

వీటి ద్వారానే దేవుడు సంతృప్తి చెందుతాడు.
మనలో ప్రేమ ఉంటే నిత్యమూ భగవంతుడు మనతోనే ఉంటాడు.
ఆయన మనతో ఉంటే జీవితంలో మనకు లోటు అంటూ ఏదీ ఉండదు..

Like and Share
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe for latest updates

Loading