Menu Close

1000 + Best Telugu Samethalu – తెలుగు సామెతలు – Telugu Proverbs

1000 + Best Telugu Samethalu – తెలుగు సామెతలు – Telugu Proverbs

1000 + Best Telugu Samethalu - తెలుగు సామెతలు - Telugu Proverbs

1000 + Best Telugu Samethalu – తెలుగు సామెతలు – Telugu Proverbs

 • ఆకలి ఆకాశమంత… గొంతు సూది బెజ్జమంత
 • ఆకారపుష్టి నైవేద్యనష్టి
 • తల లేదు కానీ చేతులున్నాయి… కాళ్లు లేవు కానీ కాయం ఉంది
 • తలనుంచి పొగలు చిమ్ముచుండు భూతము కాదు, కనులెర్రగనుండు రాకాసి కాదు, పాకిపోవుచుండు పాముకాదు
 • తా వలచినది రంభ, తా మునిగింది గంగ
 • ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ
 • ముందొచ్చిన చెవులకంటే, వెనకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి
 • తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుందేళ్ళు బెదరవు
 • తాడిచెట్టెందుకెక్కావంటే, దూడ గడ్డికోసమన్నాడంట
 • ఏమండీ కరణంగారూ…? గోతిలో పడ్డారే అంటే, కాదు కసరత్తు చేస్తున్నాను అన్నాడట
 • తాదూర సందు లేదు, మెడకో డోలు
 • కణత తలగడ కాదు. కల నిజం కాదు
 • కనులు మూడు గలవు కాడు త్రినేత్రుండు|కనులు మూడు గలవు కాడు త్రినేత్రుండు పక్షిగాదు చెట్టుపైన నుండు జలము దాల్చి యుండు నీల మేఘుండు గాడు దీని భావమేమి తిరుమలేశ
 • అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని
 • గాడిద సంగీతానికి ఒంటె ఆశ్చర్యపోతే, ఒంటె అందానికి గాడిద మూర్చపోయిందట
 • అప్పులున్నాడితోను చెప్పులున్నాడితోను నడవొద్దు
 • అసలు లేవురా మగడా అంటే పెసరపప్పు వండవే పెళ్ళామా అన్నాడట
 • దురాశ దుఃఖానికి చేటు
 • కూర్చుని తింటే, కొండలైనా తరిగిపోతాయి
 • కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదని చెడగొట్టినట్లు
 • ఈతగింజ ఇచ్చి తాటిగింజ లాగేవాడు
 • ఉల్లి చేసే మేలు తల్లికూడా చెయ్యదు
 • ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లికి కొడుకే
 • ఆస్తి మూరెడు… ఆశ బారెడు
 • ఎలుకలున్నాయని ఇల్లు తగలబెట్టినట్లు
 • అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు.

 • కంచేచేను మేసినట్లు
 • కంటికి ఇంపైతే నోటికీ ఇంపే
 • కండలేని వానికే గండం
 • కందకు లేని దురద కత్తిపీటకెందుకు?
 • అగ్నికి వాయువు తోడైనట్లు
 • అంబలి తాగేవాడికి మీసాలొత్తేవాడొకడు
 • దున్నపోతు ఈనిందంటే, దూడని కట్టెయ్యమన్నాడట
 • ఏటి ఇసుక ఎంచలేం తాటి మాను తన్నలేం, ఈత మాను విరచలేం
 • అమ్మ గృహ ప్రవేశం, అయ్య అగ్ని ప్రవేశం.
 • ఆవుకు, దూడకు లేని బాధ గుంజకెందుకో
 • ఆకు ఇస్తే అన్నం పెట్టినంత పుణ్యం
 • కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దు ఎరగడు
 • డబ్బివ్వని వాడు ముందు పడవెక్కుతాడు
 • డబ్బు కోసం గడ్డి తినే రకం
 • ఆకలి ఆకలి అత్తగారు అంటే రోకలి మింగమన్నదట
 • ఆకాశానికి నిచ్చెన వెయ్యడం
 • ఆకాశం మీదికి ఉమ్మేస్తే అది మన ముఖం మీదె పడుతుంది
 • అంతంత కోడికి అర్థశేరు మసాలా.
 • ఈతగింజ ఇచ్చి తాటిగింజ లాగేవాడు
 • ఎంకి పెళ్ళి సుబ్బి చావుకొచ్చిందట
 • ఎలుక తోక తెచ్చి ఎన్నినాళ్ళు ఉతికినా నలుపు నలుపే కానీ తెలుపు కాదు
 • కక్కొచ్చినా కళ్యాణ మొచ్చినా ఆగవు
 • దున్నపోతు మీద వానకురిసినట్లు
1000 + Best Telugu Samethalu - తెలుగు సామెతలు - Telugu Proverbs
 • అల్లం అంటే నాకు తెలీదా బెల్లంలా పుల్లగా ఉంటదన్నాడట
 • ఉల్లి మల్లె కాదు కాకి కోకిల కాదన్నట్టు
 • ఊపిరి ఉంటే ఉప్పుకల్లు అమ్ముకొని బ్రతకచ్చు
 • ఊర్లో పెళ్ళికి కుక్కల హడావుడి
 • ఎవడి నెత్తి మీద వాడే చెయ్యి పెట్టుకున్నట్లు
 • ఏ మొగుడు దొరక్కుంటే అక్క మొగుడే దిక్కన్నట్లు
 • కలసి ఉంటే కలదు సుఖం
 • కలిసొచ్చే కాలం వస్తే నడిచొచ్చే కొడుకు పుడతాడు
 • అల్పుడికి ఐశ్వర్యం వస్తే అర్థరాత్రిపూట గొడుగుపట్టమన్నాడట.
 • ఆకలి రుచెరగదు, నిద్ర సుఖమెరుగదు
 • ఆకలివేస్తే రోకలి మింగమన్నాడంట
 • కూనను పెంచితే గుండై కరవ వచ్చినట్లు
 • ఆవు చేలో మేస్తే, దూడ గట్టున మేస్తుందా?
 • దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి
 • ఏడ్చే మగాడిని నవ్వే మహిళను నమ్మరాదు
 • చదవేస్తే ఉన్న మతి పోయిందట
 • చదువు రాక ముందు కాకరకాయ… చదువు వచ్చాక కీకరకాయ
 • అన్నం పెట్టిన వాడింటికి కన్నం వేసినట్లు
 • దిగితేనేగాని లోతు తెలియదు
 • చావుతప్పి కన్నులొట్ట పోయినట్లు
 • చింత చచ్చినా పులుపు చావనట్టు
 • చిత్తం చెప్పులమీద దృష్టేమో శివుడిమీద
 • చూసి రమ్మంటే కాల్చి వచ్చినట్టు
 • ఏమీ లేని విస్తరాకు ఎగిరెగిరి పడుతుంది,అన్నీ ఉన్న ఆకు అణిగిమణిగి ఉంటుందని
 • ఏరు దాటే దాకా ఓడ మల్లయ్య, ఏరు దాటాక బోడి మల్లయ్య
 • ఒక దెబ్బకు రెండు పిట్టలు
 • ఓడలు బళ్ళు అవుతాయి బళ్ళు ఓడలవుతాయి
 • కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా?
 • అవివేకితో స్నేహం కన్నా వివేకితో విరోధం మిన్న.
 • జమ్మి ఆకుతో విస్తరి కుట్టినట్లు
 • జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలినట్లు
 • జోడు లేని బ్రతుకు తాడులేని బొంగరం
 • జుట్టు ఉంటే ఏ జడైనా వేసుకొవచ్చు
 • చదువుకున్నోడికన్నా చాకలోడు మేలు
 • చాదస్తపు మొగుడు చెబితే వినడు కొడితే ఏడుస్తాడు
 • చాప క్రింది నీరులా
 • అమ్మబోతే అడవి, కొనబోతే కొరివి.
 • అన్నం చొరవే కాని అక్షరం చొరవ లేదు
 • జగడమెట్లొస్తుందిరా జంగమయ్యా అంటే బిచ్చం పెట్టవే బొచ్చు ముండా అన్నాడట
 • చచ్చినోడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం
 • చిన్నపామునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలి
 • చెట్టుపేరు చెప్పుకుని కాయలు అమ్మడం
 • అంటుకోను ఆముదం లేదుకాని,మీసాలకు సంపెంగ నూనె.
 • కుక్కతోక వంకరన్నట్లు…!
 • నల్లటి కుక్కకు నాలుగు చెవులు
 • నాడా దొరికిందని, గుర్రాన్ని కొన్నట్లు
 • నిండా మునిగిన వానికి చలేంటి
 • అందని ద్రాక్ష పుల్లన
 • జరిగినమ్మ జల్లెడతోనైనా నీళ్ళు తెస్తుంది
 • తాంబూలాలిచ్చేశాను, ఇక తన్నుకు చావండి
 • తాడిచెట్టు కింద మజ్జిగ తాగినా కల్లు అంటారు
 • అంత ఉరుము ఉరుమి ఇంతేనా కురిసింది అన్నట్లు
 • కాలు కాలిన పిల్లిలా
 • కాసే చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు
 • కుక్క కాటుకి చెప్పు దెబ్బ
 • నూరు గొడ్లను తిన్న రాబందు ఒక్క గాలివానకు చస్తుంది
 • నోరు మంచిదయితే ఊరు మంచిదవుతుంది
 • పందికేం తెలుసు పన్నీరు వాసన
 • పిల్లికి బిచ్చం పెట్టనివాడు
 • పరుగెత్తి పాలు తాగే కంటే,నిలబడి నీళ్ళు తాగటం మేలు
 • పిండి కొద్దీ రొట్టె
 • పిచ్చి కుదిరితే కానీ పెళ్ళి కాదు, పెళ్లి అయితే గానీ పిచ్చి కుదరదు
 • అడగందే అమ్మైనా (అన్నం) పెట్టదు
 • దొంగోడి చేతికి తాళాలు ఇచ్చినట్లు
 • ధర్మో రక్షతి రక్షితః
 • పిచ్చి తగ్గింది నీకంటే, తలకు రోకలి చుట్టమన్నాడట
 • పిచ్చోడి చేతిలో రాయి
 • తాడిని తన్నే వాడుంటే వాడి తలను తన్నే వాడుంటాడు
 • కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు
 • కార్చిచ్చుకు గాడ్పు తోడైనట్లు
 • నిండు కుండ తొణకదు
 • పచ్చకామెర్లోడికి లోకమంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది
 • పని లేని మంగలి పిల్లి తల గొరిగినట్లు
 • పనిగల మేస్త్రి పందిరి వేస్తె కుక్క తోక తగిలి కూలిపొయింది
 • నిప్పులేనిదే పొగరాదు
 • గోరంత ఆలస్యం కొండొంత నష్టం
 • ఘడియ తీరిక లేదు గవ్వ ఆమ్‌దానీ లేదు
 • నిజం నిప్పులా౦టిది
 • చంకలో బిడ్డనుంచుకుని, ఊరంతా వెతికినట్లు
 • చక్కనమ్మ చిక్కినా అందమే
 • అంతా మన మంచికే.
 • అంగడి వీధిలో అబ్బా! అంటే, ఎవడికి పుట్టేవురా కొడుకా? అన్నట్లు
 • గుర్రం గుడ్డిదైనా దాణాకు తక్కువ లేదు

1000 + Best Telugu Samethalu – తెలుగు సామెతలు – Telugu Proverbs

 • గుర్రపు పిల్లకు గుగ్గిళ్ళు తినటం నేర్పాలా?
 • నివురు గప్పిన నిప్పులా
 • నువ్వు దంచు.. నేను భుజాలెగరేస్తాను
 • పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకున్నట్లు
 • పెరుగుట విరుగుట కొరకే
 • అనగా అనగా రాగం తినగా తినగా రోగం
 • అప్పు నిప్పులాంటిది…
 • కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకే రకం
 • అందరి కాళ్ళకు మొక్కినా అత్తారింటికి పోక తప్పదు.
 • తాను పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్లు
 • కొత్తల్లుడిని మేపినట్లు మేపుతున్నారు
 • పైన పటారం, లోన లొటారం
 • గుర్రానికి మేతేస్తే ఆవు పాలిస్తుందా
 • గోటితో పోయేదానికి గొడ్డలెందుకు
 • గోడకేసిన సున్నం
 • అబద్ధము ఆడితే అతికినట్లుండాలి
 • అన్నవస్త్రాల కోసం పోతే ఉన్న వస్త్రాలు ఊడిపోయాయట
 • కొన్నది వంకాయ కొసరింది గుమ్మడి కాయ అన్నట్లు..
 • కోటి విద్యలు కూటి కోసమే
 • కోడలికి బుధ్ధి చెప్పి అత్త తెడ్డు నాకింది
 • అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అన్నట్టు
 • అనుమానం పెనుభూతం

 • దొంగలు పడిన ఆరునెల్లకు కుక్కలు మొరిగినట్లు
 • చెప్పేవాడికి వినేవాడు లోకువ
 • చెప్పేవి శ్రీరంగనీతులు, దూరేవి దొమ్మరి గుడిసెలు
 • తిక్కల వాళ్లు తిరుణాళ్లకెళ్తే ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట
 • అత్తమీద కోపం దుత్తమీద తీర్చుకున్నట్లు.
 • అడిగేవాడికి చేప్పేవాడు లోకువ
 • నక్క పుట్టి నాలుగు వారాలు కాలేదు ఇంత పెద్ద గాలివాన తన జీవితంలో చూడలేదన్నదట
 • నడిచే కాలు, వాగే నోరు ఊరకుండవు!
 • నలుగురితో నారాయణా
 • బుగ్గ గిల్లి జోల పాడటం
 • గురివింద గింజ తన నలుపెరగదంట
 • గారాబం గజ్జెలకేడిస్తే, వీపు గుద్దులకేడ్చిందంట
 • బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లా
 • మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా?
 • మనిషికో మాట గొడ్డుకో దెబ్బ
 • మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె
 • మొగుడు కొట్టినందుకు కాదంట, తోటికోడలు నవ్వినందుకంట బాధ
 • చేతకాక మంగళవారమన్నాడంట
 • తినగ తినగ వేము తియ్యగనుండు
 • మోసేవాడికి తెలుస్తుంది కావిడి బరువు

1000 + Best Telugu Samethalu – తెలుగు సామెతలు – Telugu Proverbs

 • మౌనం అర్ధాంగీకారం
 • రాజుల సొమ్ము రాళ్ళ పాలు
 • లేడికి లేచిందే పరుగు
 • అత్తచచ్చిన ఆరు మాసాలకు కోడలు ఏడ్చిందట
 • చావు కబురు చల్లగా చెప్పాడు
 • అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం
 • దూరపుకొ౦డలు నునుపు
 • తల్లి కడుపు చూస్తుంది, పెళ్ళాం జేబు చూస్తుంది
 • చెవిటోడి ముందు శంఖం ఊదినట్లు
 • తేలు కుట్టిన దొంగలా
 • తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లి అయినట్టు
 • దయగల మొగుడు తలుపు దగ్గరకు వేసి కొట్టాడట
 • తాతకు దగ్గులు నేర్పినట్టు
 • చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకున్నట్టు
 • తిన మరిగిన కోడి దిబ్బ ఎక్కి కూసిందట
 • తానా అంటే తందానా అన్నట్లు
 • తింటే గారెలే తినాలి,వింటే భారతమే వినాలి
 • తిండికి తిమ్మరాజు, పనికి పోతరాజు
 • గంతకు తగ్గ బొంత
 • దరిద్రుడి పెళ్ళికి వడగళ్ళ వాన
 • దిక్కులేనివారికి దేవుడే దిక్కు
 • అప్పుచేసి పప్పు కూడు
 • చెడపకురా చెడేవు
 • క్రింద పడ్డా నాదే పైచేయి అన్నాడంట
 • గుండ్లు తేలి… బెండ్లు మునిగాయంటున్నాడట
 • గతి లేనమ్మకు గంజే పానకము
 • గుడ్డు వచ్చి పిల్లను వెక్కిరించినట్టు
 • గుర్రం కరుస్తుందని గాడిద వెనకాల దాక్కున్నాడట
 • కొడితె కొట్టాడులే కానీ కొత్తకోక తెచ్చాడులే అందిట
 • గంగిగోవు పాలు గరిటడైన చాలు
 • తిట్టను పోరా గాడిదా అన్నట్టు
 • తిట్టే నోరు, తిరిగే కాలు , చేసే చెయ్యి ఊరకుండవు
 • తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డట్టు
 • తమలపాకుతో నీవొకటిస్తే తలుపు చెక్కతో నేనొకటిస్తా
 • తమ్ముడు తమ్ముడే పేకాట పేకాటే
 • తల ప్రాణం తోకకి వచ్చినట్లు
 • గుమ్మడి కాయ దొంగ ఎవరంటే భుజాలు తడుముకున్నట్టు
 • గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నీదే భారం అన్నాట్ట
 • గుండ్రంగా ఉంటాను భూమినికాను, నల్లగా ఉంటాను బొగ్గునుకాను, మాట్లాడతాను కాని మనిషిని కాను.
 • క్షణం తీరికలేదు దమ్మిడి ఆదాయం లేదు
 • చేనుకు గట్టు వూరికి కట్టు ఉండాలి
 • చావో రేవో తేల్చు కోవాలి
 • చదరంగం ఆట అయిపోయిన తరువాత రాజుని, బంటునీ ఒకే పెట్టెలో పడేస్తారు.
 • ఛారాన కోడికి బారాన మసాల.
 • కూటికి లేకున్నా కాటుక మాననట్లు
 • గాజుల బేరం భోజనానికి సరి
 • అందరూ శ్రీ వైష్ణవులే బుట్టలో చేపలన్నీ మాయం
 • జన్మకో శివరాత్రి అన్నట్లు
 • జిహ్వకో రుచి,పుర్రెకో బుద్ధి
 • జీలకర్రలో కర్రా లేదు, నేతిబీరలో నెయ్యీ లేదు
 • ఏనుగుల్ని తినే స్వాములోరికి పచ్చ గడ్డి పలహారం అన్నట్లు
 • ఏనుగు నెత్తి మీద ఏనుగే మన్ను పోసుకున్నట్లు
 • డబ్బుకు లోకం దాసోహం
 • డోలు వచ్చి మద్దెలతో మొరపెట్టుకున్నట్టు
 • తగువెలా వస్తుంది జంగందేవరా అంటే బిచ్చం పెట్టవే బొచ్చుముండ అన్నాడట
 • చచ్చిన వాడి పెళ్ళికి వచ్చినంత కట్నం
 • చదువుకోక ముందు కాకరకాయ, చదువుకున్న తరువాత కీకరకాయ
 • కందకు లేదు చేమకు లేదు తోటకూరకెందుకు దురద
 • కందెన వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతం
 • కంపలో పడ్డ గొడ్డు వలె
 • కక్కిన కుక్క వద్దకూ కన్న కుక్క వద్దకూ కానివాణ్ణయినా పంపరాదు
 • కక్కుర్తి మొగుడు పెళ్ళాం కడుపు నొప్ప్లి బాధ ఎరుగడు
 • కట్టని నోరు కట్ట లేని నది ప్రమాద కరము
 • అన్నవారు బాగున్నారు, పడినవారు బాగున్నారు మధ్యనున్న వారే నలిగిపోయారన్నట్లు
 • అంగడీ అమ్మి గొంగళి కొన్నట్లు.
 • అన్నం పెట్టేవాడు దగ్గరుండాలి దణ్ణం పెట్టేవాడు దూరంగా ఉన్నా పర్వాలేదు
 • చేసేదేమో శివ పూజలు, దూరేదేమో దొమ్మర గృహాలు
 • చెరువు గట్టుకు వెళ్ళి గట్టుమీద అలిగినట్టు…
 • కంటికి రెప్ప కాలికి చెప్పు
 • అంగిట బెల్లం కడుపులో విషం.
 • చెముడా అంటే మొగుడా అన్నట్టు
 • చెవిలో జోరీగ
 • కంటికి రెప్ప దూరమా
 • ఏరు దాటిన తరువాత తెప్ప తగలేసినట్లు
 • అంగడినుంచి తెచ్చే ముందర పెట్టుక ఏడ్చే
 • ఆవు పాతిక బందె ముప్పాతిక
 • ఆవులింతకు అన్నలు ఉన్నారు కాని, తుమ్ముకు తమ్ముడు లేడు
 • అత్తరు పన్నీరు గురుగురులు దాని దగ్గరకు పోతే లబలబలు
 • చేతకాక మద్దెలమీద పడిఏడ్చాడంట
 • కట్టుకున్నదానికి కట్టు బట్టల్లేవు కానీ, ఉంచుకున్నదానికి ఉన్ని బట్టలు కొంటానన్నాడట
 • కట్టేవి కాషాయాలు – చేసేవి దొమ్మరి పనులు
 • కడివెడు గుమ్మడికాయైనా కత్తిపీటకి లోకువే
 • కడుపుతో ఉన్నామె కనక మానుతుందా
 • అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు, కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు
 • అత్తసొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్లు
 • అదిగో తెల్లకాకి అంటే ఇదిగో పిల్ల కాకి అన్నట్లు
 • తండ్రికి తిండి లేక తవుడు తింటుంటే కొడుకొచ్చి కోవాబిళ్ళ కావాలన్నాడట
 • తనది కాకపోతే కాశీదాకా దేకచ్చు
 • ముందు నుయ్యి వెనుక గొయ్యి
 • కన్నెర్రపడ్డా మిన్నెర్రపడ్డా కురవక తప్పదు

 • కన్ను పోయేంత కాటుక పెట్టదన్నట్లు…
 • తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి తలిచాడట
 • తాజెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరిచింది
 • జలుబుకు మందు తింటే వారంరోజులు తినకపోతే ఏడురోజులు ఉంటుందన్నట్లు
 • జగడాల మారి
 • జగమెరిగిన సత్యం
 • మాటకు మా ఇంటికి… కూటికి మీ ఇంటికి అన్నట్లు
 • మింగ మెతుకులేదు కాని, మీసాలకు సంపెంగ నూనె
 • ముంజేతి కంకణానికి అద్దమేల ?
 • అమ్మకి కూడు పెట్టనివాడు, పెద్దమ్మకి కోక పెడతానన్నాడు
 • అయితే అంగలూరు కాకపోతే సింగలూరు
 • కాలం కలిసి వస్తే ఏట్లో వేసినా ఎదురు వస్తుంది
 • కాళ్లకు రాచుకుంటే కళ్లకు చలువ
 • కాసుకు గతిలేదుకానీ… నూటికి ఫరవాలేదన్నట్లు
 • గూటిలో కప్ప పీకితే రాదు
 • గోతి కాడ నక్కలా
 • గోరుచుట్టు మీద రోకటిపోటు
 • చక్కని చెంబు, చారల చారల చెంబు, ముంచితే మునగని ముత్యాల చెంబు
 • అన్నిదానాలలోకి నిదానమే గొప్పదన్నాట్ట!!
 • అంధుడికి అద్దం చూపించినట్లు
 • ఏ ఎండకి ఆ గొడుగు పట్టాలన్నట్లు
 • అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ, అక్కర తీరేక గూదనారాయణ.
 • కుక్క కి చెప్పు తీపి తెలుసు కానీ …చెరకు తీపి తెలుస్తుందా
 • మునిగి పోయే వాడికి గడ్డి పూస దొరికినట్లు
 • తామరాకు మీద నీటిబొట్టులా
 • తాను దూర సందు లేదు తలకో కిరీటమట
 • కాగల కార్యం గంధర్వులే తీర్చారు
 • కాపురం చేసే కళ కాళ్ళ పారాణి దగ్గరే తెలుస్తుంది
 • కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామవుతుంది
 • ముసలితనంలో చింతామణి వేషం వేసినట్లు
 • మూరెడు పొంగటం ఎందుకు బారెడు కుంగటం ఎందుకు?
 • మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడ్డట్టు
 • అమ్మ పుట్టిల్లు మేనమామకు తెలియదా?
 • కుక్క తోక పట్టి గోదారి దాటాలనుకొన్నట్లు
 • కుప్ప తగులపెట్టి.. పేలాలు ఏరుకుతిన్నట్లు…
 • కూడూ గుడ్డా అడక్కపోతే బిడ్డను సాకినట్లు సాకుతా అన్నాడట
 • కొండ నాలుకకు మందు వేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడినట్టు
 • పుల్లయ్య వేమారం(వేమవరం) వెళ్ళొచ్చినట్లు
 • అర్దరాత్రి మద్దెల దరువు
 • అగడ్తలో పడ్డ పిల్లికి అదే వైకుంఠం
 • అచ్చి పెళ్ళి బుచ్చి చావుకు వచ్చిందట.
 • కొండముచ్చు పెండ్లికి కోతి పేరంటాలు
 • ఏ చెట్టూ లేని చోట, ఆముదం చెట్టే మహా వృక్షము
 • ఏడ్చే వాడికి ఎడమ పక్కన, కుట్టే వాడికి కుడి పక్కన కూర్చున్నట్లు
 • అంచు డాబే కాని, పంచె డాబు లేదు
 • అంత పెద్ద పుస్తకం చంకలోవుంటే, పంచాంగం చెప్పలేవా అన్నట్లు.
 • చెట్టు మీద పిట్టవాలె పిట్టవాలితే పట్టుకొంటే, పట్టుకొంటే గిచ్చుపెట్టే గిచ్చుపెడితే విడిచిపెడితి
 • అధముడికి ఆలి అయ్యే దాని కంటే బలవంతుడికి బానిస కావడం మేలు.
 • జుట్టున్నమ్మ ఏ కొప్పు పెట్టినా అందమే
 • ముందొచ్చిన చెవులకన్నా వెనుకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి
 • అలిగే బిడ్డతో చెలిగే గొడ్డుతో వేగడం కష్టం
 • కోల ఆడితేనే కోతి ఆడుతుందన్నట్లు
 • కోస్తే తెగదు కొడితే పగలదు
 • గాడిద కేమి తెలుసు గంధం చెక్కల వాసన
 • గుంపులో గోవిందా
 • గుడ్డి కన్నా మెల్ల నయము కదా
 • పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు, దానం కొద్దీ బిడ్డలు
 • పుర్రెకో బుద్ధి జిహ్వకో రుచి
 • అచ్చొచ్చిన భూమి అడుగే చాలు.
 • అడకత్తెరలో పోకచెక్క
 • వేన్నీళ్ళకి చన్నీళ్ళు తోడు
 • వాడికి సిగ్గు నరమే లేదు
 • వియ్యానికైనా కయ్యానికైనా సమ ఉజ్జీ ఉండాలి
 • విస్తరి చిన్నది వీరమ్మ చెయ్యి పెద్దది
 • వసుదేవుడంతటివాడు గాడిద కాళ్లు పట్టుకున్నట్లు
 • వంకరటింకర పోతుంది పాము కాదు
 • శంఖులో పోస్తేగాని తీర్ధం కాదని
 • ఊరంతా ఉల్లి నీవెందుకే తల్లీ
 • ఊరంతా ఒకదారైతే ఉలిపికట్టెదొక దారంట
 • ‘కురూపీ, కురూపీ ఎందుకు పుట్టేవే?’ అంటే ‘స్వరూపాలెంచటానికి పుట్టే’ అందిట.
 • సంసారం చేద్దామని సప్తసముద్రాలలో స్నానం చెయ్యబోతే, ఉప్పు ఎక్కువై వున్నది కాస్తా ఊడింది
 • సత్రం భోజనం మఠం నిద్ర
 • ముద్దొచ్చినప్పుడే, చంకనెక్కాలి

1000 + Best Telugu Samethalu – తెలుగు సామెతలు – Telugu Proverbs

 • అయిదుగురు పట్టంగ ముఫ్పై ఇద్దరు రుబ్బంగ ఒకడు తొయ్యంగ గుండువెళ్ళి గుండావతిలో పడింది
 • సత్రం భోజనం మఠం నిద్ర అన్నట్లు
 • సన్నాయి నొక్కులే గానీ… సంగీతం లేదన్నట్లు…
 • చిలకా గోరింకల్ల వున్నారు:
 • చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పాను:
 • జగమెరిగిన బ్రాహ్మణునికి జంధ్యమేల
 • ఉరుము ఉరిమి మంగలం మీద పడినట్లు
 • ఉలి దెబ్బ తిన్న శిలే శిల్పమౌతుంది.
 • అయిదోతనం లేని అందం అడుక్కుతిననా?
 • జలగలా పీడిస్తున్నాడు
 • ఊపిరి పోతూంటే ముక్కులు మూసినట్లు
 • ఎడ్డె తిక్కలామె తిరణాల పోతే, ఎక్కా దిగా సరిపోయింది
 • ఎడ్డెమంటే తెడ్డెం అన్నట్లు
 • జానెడు ఇంట్లో మూరెడు కర్ర వున్నట్లు
 • జిల్లేళ్లకు మల్లెలు పూస్తాయా
 • అక్క మనదైతే బావ మనవాడా?
 • కొత్త పెళ్ళి కొడుకు పొద్దు ఎరగడు
 • అలకాపురికి రాజైతే మాత్రం అమితంగా ఖర్చు చేస్తాడా…
 • ఉలిపిరికట్టె కేల ఊర్లో పెత్తనం
 • కుంచెడు గింజల కూలికి పోతే.. తూమెడు గింజలు దూడమేసినట్లు
 • కుండలో కూడు కుండలోనుండవలె, పిల్లలు చూడ గుండులవలెనుండవలె
 • అల్లుడికి వండిన అన్నం కొడుక్కి పెట్టిందట.
 • అవ్వ వడికిన నూలు తాత మొలతాడుకే సరిపోలేదట.
 • గుడ్డోడికి కుంటోడి సాయం
 • ఎద్దుగా ఏడాది బతికే కంటే ఆబోతుగా ఆరునెలలు బతికినా చాలు
 • భోగం ఇల్లు తగలబడిపోతోందంటే గోచీలు విప్పుకుని పరుగెత్తారంట
 • భక్తిలేని పూజ పత్రి చేటు
 • మంగలిని చూసి గాడిద కుంటినట్లు
 • మంచోడు, మంచోడు అంటే, చంకనెక్కి కూర్చున్నాడు
 • మంచోళ్ళకు మాటలతోను, మొండోళ్ళకు మొట్టికాయ వేసి చెప్పాలి
 • సంతోషమే సగం బలం
 • మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు బాధ, తోటి కోడలు నవ్వినందుకు
 • మొగుడు పోయి తానేడుస్తుంటే మిండమొగుడు రమ్మని రాళ్ళేశాడంట
 • దాసుని తప్పు దండంతో సరి
 • దిన దిన గండం, నూరేళ్ళు ఆయుష్షు
 • గుడ్డెద్దు చేలో పడినట్లు
 • సంపదలో మరపులు ఆపదలో అరుపులు
 • సంబరాల పెళ్లికొడుకు సప్తాశ్టంలో కూడ వసంతాలన్నడట
 • ఎత్తిపోయే కాపురానికి ఏ కాలు పెడితేనేమి?
 • ఎద్దు కేమి తెలుసు అటుకుల రుచి?
 • ఊర్లో పెళ్ళికి ఇంట్లో సందడి
 • మందెక్కువైతే, మజ్జిగ పల్చనవుతుంది
 • మజ్జిగకి గతిలేనివాడు పెరుగుకి చీటీ రాసేడంట
 • మన బంగారం మంచిదైతే ఊళ్ళో వాళ్ళని అనుకోవడం దేనికి?
 • మనిషి మర్మం, మాను చేవ బైటికి తెలియవు
 • మబ్బుల్లో నీళ్ళు చూసి ముంత వలక బోసుకున్నట్లు
 • తోచీ తోయనమ్మ తోటికోడలు పుట్టింటికి వెళ్ళినట్టు
 • దంపినమ్మకు బొక్కిందే కూలిట
 • అడుక్కునేవాడిదగ్గర గీక్కునేవాడు
 • అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ గడ్డాల నాడు కాదు
 • ఆవులిస్తే ప్రేగులు లెక్క పెట్టే రకం
 • కరవమంటే కప్పకి కోపం, విడవమంటే పాముకి కోపం
 • నెయ్యిగార పెడతాడంట, పియ్యిగార కొడతాడంట
 • నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఉండనట్టు
 • ఊరకున్నంత ఉత్తమం లేదు బోడిగుండంత సుఖం లేదు
 • అడుసు త్రొక్కనేల, కాలు కడుగనేల.
 • కర్రలేని వాడిని గొర్రె కూడా కరుస్తుంది
 • అతడికంటె ఘనుడు అచంట మల్లన్న
 • లోగుట్టు పెరుమాళ్ళ కెరుక
 • కల్లు త్రాగిన కోతిలా
 • ఈ జొన్న కూటికా ఈ స్తోత్ర పాఠమన్నట్టు
 • శ్వాస ఉండేవరకు ఆశ ఉంటుంది
 • సంతానం కోసం సముద్ర స్నానానికి వెళితే ఉన్నలింగం ఊడిపోయిందట
 • నేతిబీరలో నేతి చందంలా
 • రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడదు
 • లేని దాత కంటే ఉన్న లోభి నయం
 • సంతులేని ఇల్లు చావడి కొట్టం
 • ఎంగిలిచేత్తో కాకిని తోలని వాడు
 • దున్నపోతు మీద రాళ్ళవాన పడ్డట్టు
 • దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లు
 • మొగుణ్ణి కొట్టి మొగసాల కెక్కిందట
 • నవ్విన నాపచేనే పండుతుంది
 • నాగస్వరానికి లొంగని తాచు
 • నిజం నిలకడమీద తెలుస్తుంది
 • మొదులు లేదు మొగుడా అంటే పెసర పప్పు లేదే పెళ్ళామా అన్నట్లు
 • ఉడుత ఊపులకు కాయలు రాలుతాయా
 • దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజారి వరం ఇవ్వడు
 • రాజుని చూసిన కంటితో మొగుడిని చూస్తే, మొత్తబుద్ది అవుతుంది
 • ఈనగాచి నక్కల పాలు చేసినట్లు
 • ఈతకు మించిన లోతూ గోచికి మించిన దారిద్ర్యం లేవు
 • మొరటోడికి మల్లెపూలు ఇస్తే మడిచి యాడనో పెట్టుకున్నాడంట
 • మోకాలుకీ బోడి గుండుకు ముడి వేసినట్టు
 • రాజు తలచుకొంటే దెబ్బలకు కొదవా?
 • రోగి కోరింది అదే, వైద్యుడు ఇచ్చింది అదే
 • రోజులు మంచివని పగటి పూటే దొంగతనానికి బయలుదేరాడట
 • ఊరు పొమ్మంటుంది కాడు రమ్మంటుంది
 • అతి వినయం ధూర్త లక్షణం
 • ఉట్ట గొడ్డుకి అరుపులెక్కువన్నట్లు
 • నిప్పు ముట్టనిదే చేయి కాలదు
 • అత్త చేసే పనులకు ఆరళ్ళే లేవట.
 • వయసొస్తే వంకర కాళ్ళు వాడి అవుతాయి
 • వస్తే కొండ పోతే వెంట్రుక
 • విదియ నాడు కాకపోతే తదియ నాడైనా కనపడక తప్పదు
 • ఆకలని రెండు చేతులతో తింటామా అన్నట్లు
 • ఆశ సిగ్గెరుగదు…. ఆకలి రుచి ఎరుగదు
 • నీ కాపురం కూల్చకుంటే నే రంకుమొగుణ్ణే కాదన్నాడట
 • నీటిలో రాతలు రాసినట్లు
 • రెడ్డొచ్చె మొదలాడు
 • నీతిలేని పొరుగు నిప్పుతో సమానం
 • ఆశగలమ్మ దోషమెరుగదు… పూటకూళ్లమ్మ పుణ్యమెరుగదు
 • అందరు అందలం ఎక్కితే …. మోసేవాడెవరు?
 • నిప్పంటించగానే తాడెత్తు లేస్తుంది
 • చిత్తశుద్ది లేని శివపూజలేల
 • అన్నీ ఒక్కటే అని అర్థం.
 • ఆ మొద్దు లోదే ఈ పేడు
 • నూరు చిలుకల ఒకటే ముక్కు
 • నెత్తిన నోరుంటేనే పెత్తనం సాగుతుంది
 • రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డట్లు
 • దానం చేయని చెయ్యి… కాయలు కాయని చెట్టు…
 • ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి
 • వినేవాడు వెధవ అయితె పంది కూడా పురాణం చెపుతుంది
 • వీపు విమానం మోత మోగుతుంది
 • వేపకాయంత వెర్రి
 • చద్దన్నం తిన్నమ్మ మొగుడి ఆకలెరుగదు
 • చల్లకొచ్చి ముంత దాచినట్లు
 • తిని కూర్ఛుంటే కొండలైనా కరుగుతాయి
 • కంచె లేని చేను, తల్లి లేని బిడ్డ ఒక్కటే
 • కంచే చేను మేస్తే కాపేమి చేయగలడు?
 • చారలపాపడికి దూదంటి కుచ్చు
 • ఉట్టికెగరలేనమ్మ ఆకాశానికి ఎగురుతానందంట
 • అంత్య నిష్ఠూరం కన్నా, ఆది నిష్ఠూరం మేలు.
 • ఈతకు మించిన లోతూ గోచికి మించిన దారిద్ర్యం లేవు
 • ఈనగాచి నక్కల పాలు చేసినట్లు
 • ఒంటి చేత్తో సిగముడవటం
 • ఓపనివారు కోరని వస్తువులు, ఓర్చనివారు అనని మాటలు ఉండవు
 • అందం కోసం పెట్టిన సొమ్ము ఆపదలో అక్కరకు వచ్చిందన్నట్లు
 • అందని మామిడిపండ్లకు అర్రులు చాచినట్లు
 • తిమింగలాలకు ఏ చేప అయితే ఏమిటి?
 • ఓర్చినమ్మకు తేట నీరు
 • ఓడ దాటే దాక ఓడమల్లయ్య, ఓడ దాటిన తరువాత బోడ మల్లయ్య
 • కంగారులో హడావుడి అన్నట్లు
 • తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్లు
 • తుంటి మీద కొడితే పళ్ళు రాలాయి
 • అందరికీ శకునం చెప్పే బల్లి తాను పోయి కుడితిలో పడ్డట్టు
 • అందరూ అందలం ఎక్కితే మోసేవాళ్ళెవరు?
 • ఒడ్డునుండి ఎన్నయినా చెప్తారు
 • మొక్కయి వంగనిది, మానయ్యాక వంగునా?
 • ఉడుత కేల ఊర్లో పెత్తనం
 • నడమంత్రపు సిరి నరము మీద పుండులాంటిది
 • సుబ్బి పెళ్ళి ఎంకి చావుకొచ్చింది
 • మొండివాడు రాజు కన్నా బలవంతుడు
 • కంచం, చెంబూ బయట పారేసి రాయి రప్ప లోపల వేసు కున్నట్లు
 • కంచలమా కూడబెడితే మంచాలమ్మ మాయం చేసిందని
 • కంచానికి ఒక్కడు – మంచానికి ఇద్దరు
 • అందరికీ నేను లోకువ, నాకు నంబిసింగరాయ లోకువ.
 • ఈవూరు ఆవూరికెంత దూరమో ఆవూరు ఈ వూరికి అంతే దూరం
 • అన్నీ ఉన్న ఆకు అణగి మణగి ఉంటుంది. ఏమీ లేని ఆకు ఎగిరెగిరి పడుతుంది
 • నెమలికంటికి నీరు కారితే వేటగాడికి ముద్దా అన్నట్లు
 • ఎక్కడైనా బావేగానీ వంగతోటకాడ కాదు
 • శాస్త్రం ప్రకారం చేస్తే కుక్క పిల్లలు పుట్టాయంట
 • శివుని ఆజ్ఞ లేకుండా చీమైనా కుట్టదు
 • రాజ్యాలు పోయినా కిరీటాలు వదల్లేదని
 • తినబోతూ రుచులు అడిగినట్లు
 • ఎక్కరానిచెట్టు మీద కొక్కిరాయి గుడ్డు పెట్టింది
 • శుభం పలకరా పెళ్ళికొడకా అంటే పెళ్ళికూతురు ముండ ఎక్కడ చచ్చింది అన్నాడట
 • శతకోటి దరిద్రాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు
 • తిన్నింటి వాసాలు లెక్కేయటం
 • రాత రాళ్ళేలమని ఉంటే… రాజ్యాలెలా ఏలుతారు…?
 • సీత కష్టాలు సీతవి, పీత కష్టాలు పీతవి
 • అడుక్కునేవాడికి అరవైఆరు కూరలు
 • ఉన్న మాటంటే ఉలుకెక్కువ
 • ఉన్నమ్మ గాదె తీసేసరికి లేనమ్మ ప్రాణం పోయిందనట్టు
 • ఉపకారం చేయబోతె అపకారాం ఎదురైనట్లు
 • చచ్చి సున్నం అయ్యాడు
 • చాప కింద నీరు లాగ
 • మా తాతలు నేతులు తాగారు, మా మూతులు నాకమన్నాడంట
 • మా తాతలు నేతులు తాగారు, మా మూతులు వాసన చూడమన్నట్లు
 • చిదంబర రహస్యం:
 • పక్కలో బల్లెం
 • పప్పు దాటినాక నందైతేనేమి పందైతేనేమి
 • పరువం మీద వున్నపుడు పంది కూదా అందంగా ఉంటుంది
 • పల్లాన పండింది; మెరకన ఎండింది; వాడికుప్ప కాలింది; వాడి అప్పుతీరింది. అయితే ఎవరు వాడు?
 • పళ్లూడగొట్టుకోడానికి ఏ రాయైతేనేమి?
 • సముద్రమన్నా ఈదవచ్చుగాని సంసారం ఈదటం కష్టం
 • సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం
 • అయిన వారికి ఆకుల్లో, కాని వారికి కంచాల్లో పెట్టినట్లు
 • మా బావ బజారుకెళ్ళి తొడిమెలేని వంకాయ తెచ్చాడు
 • పండగ నాడు కూడా పాత మొగుడేనా?
 • పండిత పుత్ర పరమ శుంఠ
 • ఉన్నది పోయె ఉంచుకున్నది పోయె అన్నట్టుంది/*ఉన్నది పోయె ఉంచుకొన్నది పోయె
 • పెట్టే వాడు మన వాడైతే ఎక్కడ కూర్ఛున్నా ఫర్వాలేదు
 • పెళ్లికి వెళుతూ పిల్లిని చంకనపెట్టుకున్నట్లు
 • బారు బంగాళాఖాతం, కొంప దివాలా ఖాయం
 • బెండకాయ ముదిరినా, బ్రహ్మచారి ముదిరినా పనికిరావు
 • పేకాట పేకాటే తమ్ముడు తమ్ముడే
 • పేనుకి పెత్తనం ఇస్తే తలంతా గొరిగిందంట
 • అయ్యవారిని చేయబోతే కోతి అయినట్లు
 • సర్వేజనా:సుఖినోభవన్తు అంటే, సర్వే వాళ్ళేనా? మరి మా సంగతేమిటి? అన్నారట మిగతావాళ్ళు
 • అయ్యవారు ఏం చేస్తున్నారంటే చేసిన తప్పులు దిద్దుకుంటున్నారన్నట్టు
 • ఉన్న వూరికి చేసిన ఉపకారం శవానికి చేసిన సింగారము వృధా
 • పండితపుత్రుడు… కానీ పండితుడే…
 • సన్యాసీ సన్యాసీ రాసుకుంటే బూడిద రాలిందంట
 • సిగ్గులేని వాడికి నవ్వే సింగారం
 • సిరికొద్దీ చిన్నెలు, మొగుడి కొద్దీ వన్నెలు
 • బోడితలకు బొండుమల్లెలు ముడిచినట్లు
 • బెదిరించి బెండకాయ పులుసు పోసినట్లు
 • పొయ్యి దగ్గర పోలీసు
 • అప్పిచ్చువాడు బాగు కోరతాడు, తీసుకున్నవాడు చెడు కోరతాడు.
 • సొమ్మొకడిది సోకొకడిది
 • హనుమంతుడి ముందా కుప్పిగంతులు
 • తూట్లు పూడ్చి… తూములు తెరిచినట్లు…
 • అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు
 • తెలిసే వరకూ బ్రహ్మవిద్య తెలిశాక కూసువిద్య
 • చిక్కు ముళ్లు వేశాడు
 • చిలక పలుకులు చిటికెలో వస్తా
 • అభ్యాసము కూసు విద్య
 • తోక తెగిన కోతిలా
 • సాటివారితో సరిగంగ స్నానాలాడబోతే ముసలి మొగుడ్ని మొసలి ఎత్తుకెళ్ళిందట
 • పిచ్చెమ్మ తెలివి వెర్రెమ్మ మెచ్చుకోవాలి
 • పిల్లకాకికేం తెలుసు ఉండేలు దెబ్బ
 • పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ది, పుడకలతో గానీ పోదు
 • పుడుతూ పుత్రులు పెరుగుతూ శత్రువులు
 • అసలే కోతి, ఆపై కల్లు తాగినట్టు
 • అసలే లేదంటే పెసరపప్పు వండవే పెళ్ళామా అన్నాడట
 • అంతనాడు లేదు, ఇంతనాడు లేదు, సంతనాడు కట్టింది ముంతాత కొప్పు
 • ఉపాయం లేని వాణ్ని ఊర్లో నుండి వెళ్ల గొట్టమన్నారు.
 • ఉప్పు రుచులకు రాజు….. రోగాలకు రా రాజు
 • బతకలేక బావిలో పడితే కప్పలు కనుగుడ్లు పీకినాయంట
 • బతికి పట్నం చూడాలి…చచ్చి స్వర్గం చూడాలి
 • ఉయ్యాల్లొ పిల్ల పెట్టుకుని ఊరంతా వెతికినట్టు
 • అందితే తల, అందకపోతే కాళ్లు
 • బొంకరా బొంకరా పోలిగా అంటే టంగుటూరి మిరియాలు తాడికాయంత అన్నాడట

 • రామాయణమంతా విని రాముడికి సీత ఏమౌతుందని అడిగినట్టు
 • రామేశ్వరం వెళ్ళినా శనీశ్వరం వదలనట్టు
 • రెంటికీ చెడిన రేవడి చందాన
 • నిత్య కళ్యాణం, పచ్చ తోరణం
 • రోట్లో తల పెట్టి రోకటి పోటుకు వెరువ దీరునా?
 • రోలు వెళ్ళి మద్దెలతో మొరపెట్టుకున్నట్టు
 • రౌతు కొద్ది గుర్రం
 • రౌతు మెత్తనయితే గుర్రం మూడు కాళ్ళ మీద పరిగెత్తినట్టు
 • లంఖణం పరమౌషధం
 • నల్ల బ్రాహ్మణుణ్ణి ఎర్ర కోవిటిని నమ్మకూడందట
 • నేల విడిచి సాము చేసినట్లు
 • నోటికి అదుపు ఇంటికి పొదుపు అవసరం అన్నట్లు
 • పంచపాండవులెందరంటే మంచం కోళ్ళలాగ ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపినట్లు
 • పొట్టోడికి పుట్టెడు బుద్దులు
 • పొమ్మనలేక పొగపెట్టినట్లు
 • పెదవులతో మాట్లాడుతూ నొసలతో ఎక్కిరించటం
 • అరచేతిలో వెన్నపెట్టుకొని నెయ్యికోసం వూరంతా తిరిగినట్లు…
 • అరటిపండు ఒలిచి చేతిలోపెట్టినట్లు.
 • అరిచే కుక్క కరవదు
 • బాగుపడదామని పోతే బండచాకిరి తగులుకొన్నట్లు
 • పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి
 • పోనీలే అని పాతచీర ఇస్తే మూల కెళ్ళి మూరలేసుకుందట
 • బతకలేక బడి పంతులని
 • సాయిబ్బు సంపాదన బూబు కుట్టు కూలికి సరిపోయినట్లు
 • పావలా కోడికి ముప్పావలా దిష్టి
 • పాడిందేపాడరా, పాచిపళ్ళదాసుడా
 • పాలు, నీళ్ళలా కలిసిపోయారు
 • పిచ్చి పలురకాలు వెర్రి వేయి రకాలు
 • చుట్టుగుడిసంత సుఖము, బోడిగుండంత భోగమూ లేదన్నారు
 • చచ్చి చెడి వచ్చాడు
 • సింగడు అద్దంకి వెళ్లినట్టు
 • సింగినాదం జీలకర్ర
 • చెరువు మీద అలిగి….స్నానం చేయనట్లు

1000 + Best Telugu Samethalu – తెలుగు సామెతలు – Telugu Proverbs

Like and Share
+1
3
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0

Subscribe for latest updates

Loading

Anupama Parameswaran HD Images Cute & Hot Krithi Shetty Latest Photos – 10 Rashmika Mandanna CUTE & HOT Images Krithi Shetty Latest Images – Hot & Cute Rashmika Mandanna HOT Looks