Menu Close

కిచెన్ లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
కరెంట్ పోయినప్పుడు కూడా
4 గంటల పాటు ఆన్ లో వుండే లైట్.
అమెజాన్ లో ఆఫర్👇👇

Buy Now

Deva Samsthuthi Cheyave Song Lyrics in Telugu – Christian Songs Lyrics

Deva Samsthuthi Cheyave Song Lyrics in Telugu – Christian Songs Lyrics

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా
శ్రీ-మంతుడగు యెహోవ సంస్తుతి చేయవే మనసా
దేవ సంస్తుతి చేయుమా నా – జీవమా యెహోవా దేవుని
పావన నామము నుతించుమా – నా యంతరంగము
లో వసించు నో సమస్తమా          ||దేవ||

జీవమా, యెహోవా నీకు – జేసిన మేళ్ళన్ మరువకు (2)
నీవు చేసిన పాతకంబులను – మన్నించి జబ్బు
లేవియున్ లేకుండ జేయును – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

చావు గోతినుండి నిన్ను – లేవనెత్తి దయను గృపను (2)
జీవ కిరీటముగ వేయును – నీ శిరసు మీద
జీవ కిరీటముగ వేయును – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

యవ్వనంబు పక్షిరాజు – యవ్వనంబు వలెనే క్రొత్త (2)
యవ్వనంబై వెలయునట్లుగా – మే లిచ్చి నీదు
భావమును సంతుష్టిపరచునుగా – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

ప్రభువు నీతి పనులు చేయును – బాధితులకు న్యాయ మిచ్చున్ (2)
విభుండు మార్గము తెలిపె మోషేకు – దన కార్యములను
విప్పె నిశ్రాయేలు జనమునకు – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

అత్యధిక ప్రేమ స్వరూపి-యైన దీర్ఘ శాంతపరుండు (2)
నిత్యము వ్యాజ్యంబు చేయడు – ఆ కృపోన్నతుడు
నీ పయి నెపుడు కోప ముంచడు – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

పామరుల మని ప్రత్యుపకార – ప్రతి ఫలంబుల్ పంపలేదు (2)
భూమి కన్న నాకాసంబున్న – ఎత్తుండు దైవ
ప్రేమ భక్తి జనులయందున – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

పడమటికి తూర్పెంత ఎడమో – పాపములను మనకు నంత (2)
ఎడము కలుగజేసియున్నాడు – మన పాపములను
ఎడముగానే చేసియున్నాడు – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

కొడుకులపై తండ్రి జాలి – పడు విధముగా భక్తిపరుల (2)
యెడల జాలి పడును దేవుండు – తన భక్తిపరుల
యెడల జాలిపడును దేవుండు – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

మనము నిర్మితమయిన రీతి – తనకు దెలిసియున్న సంగతి (2)
మనము మంటి వారమంచును – జ్ఞాపకము చేసి
కొనుచు కరుణ జూపుచుండును – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

పూసి గాలి వీవ నెగిరి – పోయి బసను దెలియని వన (2)
వాస పుష్పము వలెనె నరుడుండు – నరు నాయువు తృణ
ప్రాయము మన దేవ కృప మెండు – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

పరమ దేవ నిబంధ నాజ్ఞల్ – భక్తితో గైకొను జనులకు (2)
నిరతమును గృప నిలిచి యుండును – యెహోవ నీతి
తరములు పిల్లలకు నుండును – ఆ కారణముచే          ||దేవ||

Deva Samsthuthi Cheyave Song Lyrics in English – Christian Songs Lyrics

Deva Samsthuthi Cheyave Manasaa
Sree-manthudagu Yehova Samsthuthi Cheyave Manasaa
Deva Samsthuthi Cheyumaa Naa – Jeevama Yehovaa Devuni
Paavana Namaamu Nuthinchumaa – Naa Yantharangamu
lo Vasinchu No Samasthamaa             ||Deva||

Jeevamaa, Yehovaa Neeku – Jesina Mellan Maruvaku (2)
Neevu Chesina Paathakambulanu – Manninchi Jabbu
Leviyun Lekunda Jeyunu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Chaavu Gothinundi Ninnu – Levanetthi Dayanu Grupanu (2)
Jeeva Kireetamuga Veyunu – Nee Shirasu Meeda
Jeeva Kireetamuga Veyunu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Yavanambu Pakshiraaju – Yavanambu Valene Krottha (2)
Yavanambai Velayunatlugaa – Me Lichchi Needu
Bhaavamunu Santhushtiparachunugaa – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Prabhuvu Neethi Panulu Cheyun – Baadhithulaku Nyaaya Michchun (2)
Vibhundu Maargamu Thelipe Mosheku – Dana Kaaryamulanu
Vippe Nishraayelu Janamunaku – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Athyadhika Prema Swaroopi-Yaina Deergha Shaanthaparundu (2)
Nithyamu Vyaajyambu Cheyadu – Aa Kruponnathudu
Nee Payi Nepudu Kopa Munchadu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Paamarula Mani Prathyupakaara – Prathi Phalambul Pampaledu (2)
Bhoomi Kanna Naakasambunna – Yetthundu Daiva
Prema Bhakthi Janulayanduna – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Padamatiki Thoorpentha Yedamo – Paapamulakunu Manaku Nanatha (2)
Yedamu Kalugajesiyunnaadu – Mana Paapamulanu
Edamugaane Chesiyunnaadu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Kodukulapai Thandri Jaali – Padu Vidhamugaa Bhakthiparula (2)
Yedala Jaali Padunu Devundu – Thana Bhakthiparula
Yedala Jaalipadunu Devundu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Manamu Nirmithamayina Reethi – Thanaku Delisiyunna Sangathi (2)
Manamu Manti Vaaramanchunu – Gnaapakamu Chesi
Konuchu Karuna Joopuchundunu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Poosi Gaali Veeva Negiri – Poyi Basanu Deliyani Vana (2)
Vaasa Pushpamu Valene Narudundu – Naru Naayuvu Thruna
Praayamu Mana Deva Krupa Mendu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Parama Deva Nibandha Naagnal – Bhakthitho Gaikonu Janulaku (2)
Nirathamunu Grupa Nilichi Yundunu – Yehova Neethi
Tharamulu Pillalaku Nundunu – Aa Kaaranamuche            ||Deva||

Like and Share
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ప్రతిరోజు అద్బుతమైన తెలుగు కంటెంట్ కోసం ఇప్పుడే ఈ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి.

Subscribe for latest updates

Loading

Anupama Parameswaran HD Images Cute & Hot Krithi Shetty Latest Photos – 10 Rashmika Mandanna CUTE & HOT Images Krithi Shetty Latest Images – Hot & Cute Rashmika Mandanna HOT Looks