Chupulu Kalisina Lyrics in Telugu - Mayabazar - Telugu Bucket
Menu Close

Chupulu Kalisina Lyrics in Telugu – Mayabazar

Chupulu Kalisina Lyrics in Telugu – Mayabazar

అభిమన్యుడు : చూపులు కలిసిన శుభవేళా

ఎందుకు నీకీ కలవరము
ఎందుకు నీకీ కలవరము
ఉల్లాసముగా నేనూహించిన
అందమె నీలో చిందెనునులే “చూపులు

శశిరేఖ : చూపులు కలిసిన శుభవేళా
ఎందుకు నీకీ పరవశము
ఎందుకు నీకీ పరవశము
ఏకాంతంలో ఆనందించిన
నా కలలే నిజమాయెనులే “చూపులు”

అభిమన్యుడు : ఆలాపనలు సల్లాపములు
కలకల కోకిల గీతములే… “ఆలాపములు”
చెలువములన్నీ చిత్రరచనలే…”చెలువము”
చలనములోహో నాట్యములే “చూపులు”
శశిరేఖ : శరముల వలెనే చతురోక్తులను
చురుకుగ విసిరే నైజములే….శరము
ఉద్యానమున వీర విహారమే…”ఉద్యా”
చెలి కడనోహో శౌర్యములే…”చూపులు”

Chupulu Kalisina Lyrics in Telugu – Mayabazar

Like and Share
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Subscribe for latest updates

Loading